מתחם האלף בראשון לציון

בשבוע שעבר נתקבלה החלטת ועדת הערר המחוזית בראשות היו"ר עו"ד יריב אבן חיים לדחות עררים שהגישו בעלי זכויות כנגד אישורה של תכנית בניין עיר רצ/מק/7/1000/1, תכנית בנין עיר הכוללת אחוד וחלוקה לבעלי הזכויות בחלקה 10 גוש 3947 ששטחה כ-322 דונם במתחם האלף בראשון לציון.

התכנית מאפשרת בניית כ-2,500 יח"ד ובנוסף שטחי מסחר ותעסוקה בכ-33 מגרשים שונים, חלקם מיועדים למגורים בלבד וחלקם מיועדים לבניה משולבת של מגורים מעל קומה מסחרית וקומות משרדים.

כנגד החלטת הועדה המקומית לאשר את התכנית הגישו עררים שני בעלי זכויות, יוסף קופרשטיין ו-אלי שחור בטענה כי זכויותיהם קופחו אגב חלוקת הזכויות במסגרת אישורה של התכנית.

ועדת הערר דחתה מכל וכל טענות העוררים וסמכה ידיה על טבלאות האחוד והחלוקה שנערכו על ידי השמאי אהד דנוס עבור הועדה המקומית. בסיום החלטתה אף ציינה ועדת הערר כי "ניתן להתרשם כפי שנטען בתשובות לעררים מצד בעלי זכויות שונים שהעררים הוגשו ללא ביסוס מספק ונועדו אך כדי לשפר את מצבם של העוררים על חשבון בעלי זכויות אחרים".

החלטת ועדת הערר שדוחה העררים הנ"ל מהווה הסרת החסם האחרון לבניה במתחם האלף, חלק מהמתחם הידוע גם כמתחם ג'.

החלקה הנ"ל מצויה בבעלות מאות רבות של פרטיים וחברות אשר במסגרת הליך האחוד והחלוקה פוצלו הבעלויות שלהם בין המגרשים השונים, לכל אחד הוקצו זכויות לפי חלקו היחסי.

על פי הערכות עלויות הקרקע במתחם יגיעו לכ- 1 מיליון ₪ לקרקע ליחידת דיור

עו"ד אביעד שוב ממשרד שוב ושות – צילום סטודיו תומס

עוה"ד אביעד שוב ורותם קלימי ממשרד עוה"ד שוב ושות' המייצגים מאות בעלי זכויות הזכאים לכ-1,000 יח"ד בחלקה ואשר בהליך שהתקיים בפני ועדת הערר ביקשו דחיית העררים שהוגשו ועמדו על חשיבות אישורה של התכנית בהקדם ציינו כי הם מברכים על החלטת ועדת הערר שמאפשרת סוף סוף לבעלי הזכויות, חלקם מחזיקים במקרקעין עשרות בשנים, לממש הזכויות שלהם בדרך של בניה עצמית או התקשרות בעסקת קומבינציה. כעת אותם בעלי זכויות אשר התקשרו מבעוד מועד בהסכמי שיתוף ואשר הוקצו להם מגרש/ים במשותף יכולים לפעול מיידית להתקשרות בעסקאות בנוגע למגרש/ים שהוקצו להם. לעומתם אותם אלו אשר לא התאגדו מבעוד מועד הרי שכדי לממש זכויותיהם ידרשו להליכי פירוק שיתוף שיכולים לארוך עוד שנים ארוכות.

את העוררים ייצגו עוה"ד יניב בוקסר ועו"ד אייל קוצ'ינסקי, את הועדה המקומית ייצגה עו"ד הדר מנצורי ואת המשיבים ייצגו עוה"ד אביעד שוב ורותם קלימי.

תגובות

תגובות