שורה של תושבים המתגוררים ברח' מעגל השלום ב"פרס נובל" דווחו בתקופה האחרונה על בריאות לקויה. התושבים אשר פנו למשנה לראש העיר דר' אפי משה ציינו בפניו כי מזה חודשים הם חשים בכאבי ראש, סחרחורות ובירידה בהתנהגותם הקונטיבית. יחד עם תושבים נוספים הם החליטו על בדיקת קרינה סלולרית הנובעת מהאנטנות הממוקמות על גג בית החייל המשוחרר. הם רכשו מכשיר בדיקה מתקדם והחליטו לבדוק את רמת הקרינה מתוך ביתם, בסביבת בית מגוריהם וכן בבי"ס פרס נובל ובמתנ"ס פרס נובל הסמוכים אף הם לאנטנות האמורות.

התוצאות הצביעו על סיבה ממשית לדאגה. בבית אחד התושבים נמדדה קרינה של כ-40 מיקרוואט לסמ"ר,  פי 4 מהרמה שנקבעה ע"י המשרד להגנת הסביבה (עד 10 מיקרוואט לסמ"ר). קרינה גבוהה אף יותר נמדדה בשטח שבתחתית הבניין בו הם גרים והקרינה החמורה ביותר נמדדה דווקא בחצר בי"ס פרס נובל – יותר מפי 12 מהמותר. יאמר מיד, מוסיף משה שהפרלמנט האירופי המליץ על קרינה ברמה של 0.1 מיקרוואט לסמ”ר – אלפית מהתקן הישראל.

אפי משה שקיבל את תוצאות המדידות לידיו פנה באופן מידי לראש מנהל איכות הסביבה בעירייה, מר אילן רפאלי. יאמר לזכותו של אילן, אומר אפי משה, שהוא פעל מידית ולבקשתי תאם מידית מדידת קרינה, כבר לשבוע הזה. מדידה זו תבוצע ע"י מודדים מטעם העירייה.

חשוב להזכיר כי לפני מס' שנים התלוננו על קרינה חריגה גם הורים לתלמידי בי"ס נגבה בעיר.. בבית ספר נגבה בראשון לציון, רמת קרינה נמוכה בהרבה גרמה ל־75 תלמידים להתלונן על כאבי ראש. התסמינים חלפו רק כשהורחקו מהאנטנה. ועדת מומחים קבעה שיש להוריד מיד את התקן ל־1 מיקרוואט לסמ"ר, אך במשרד להגנת הסביבה דבר לא נעשה.

לדברי משה, אם אכן יתברר מבדיקת מודדי העירייה שהקרינה מהאנטנות שעל גג בית החייל המשוחרר, עלולה לסכן את בריאות הציבור, הרי שלא יהיה מנוס מהסרת האנטנות באופן מידי והרחקתן מאזור מאוכלס לרבות מסביבת בית ספר, מתנ"ס וגני ילדים.

"תושבי ראשון אינם קורבן של חברות הסלולר אשר כל שהן רואות לנגד העיניים זה חיסכון בעלויות והעצמת הרווחים" מוסיף אפי משה. "נדמה כי בריאות הציבור היא מהן והלאה". המשנה לראש העיר קובע בתוקף "לא אשקוט עד אשר אדע בוודאות כי סכנת הקרינה הסלולרית בכל העיר תוסר מעל ראשם של התושבים".

תגובות

תגובות