לאור קריסת הבניין בחולון בו רק בנס ניצלו חייהם של משפחות רבות ועקב הבניין שהוכרז כמסוכן ברח' אנילביץ בעיר, מבקש חבר מועצת העיר אפי משה לפנות להנהלה בהצעה דחופה לסדר ולהלן בקשתו מתוך המכתב ששיגר לראש העיר:

  1. עירנו ראשון לציון הינה עיר ותיקה וגדולה בישראל ובה מאות אם לא אלפי בניינים מסוכנים. רק ברשימת המבנים המסוכנים המופיעה באתר העירייה באינטרנט מופיעים כתובותיהם של למעלה מ-500 מבנים שכאלו בניהם בניני מגורים משותפים ואף בתים פרטיים.
  2. העירייה לטעמי, אינה יכולה לסמוך רק על תושיית התושבים. גם אם התושבים נדרשים ע"י העירייה לבצע ביקורת למבנה בו הם מתגוררים, אל לנו לצאת מתוך הנחה שהדבר מתבצע הלכה למעשה. במקרים רבים התושבים תלויים מבחינה פיננסית בהסכמת השכנים או שביצוע הבדיקה מתעכב מכל סיבה אחרת.
  3. לפיכך אני מציע שהעירייה תבצע סקר מבנים מקיף לכל מבני המגורים בעיר ותאתר את המבנים שעלולה לרחף מעליהם סכנת קריסה.
  4. העירייה תיידע מיד את תושבי המבנים שימצאו כמסוכנים ותדרוש מהם לבצע באופן מידי בדיקה יסודית של גורמי מקצוע. את מסקנות גורמי המקצוע ידרשו התושבים להעביר לעירייה תוך 24 שעות מרגע קבלתם. היה והדיירים לא יענו לדרישתנו ולא יזמינו מהנדס או גורם מוסמך תוך 14 יום, תבצע העירייה בדיקה מקצועית על חשבונה ותוציא דרישת תשלום לדיירים בהתאם. תוצאות בדיקת המומחים, הערכותיהם והמלצותיהם יונחו על שולחן מהנדס העיריה וראש העירייה מיד עם גיבושם.
  5. ככל וימצאו מבנים שיוגדרו "בסכנת התמוטטות" תודיע העירייה לדיירים על פינויים המהיר והכל בהתאם להערכות והוראות גורמי המקצוע.
  6. ככל ויוצאו צווי פינוי, תפקח העירייה מקרוב על ביצועם בפועל.

בדרך זו נפעל כולנו באחריות ובזהירות המתבקשת, נקדים תרופה למכה ואולי אף נימנע מאסון.

                                                                                                              בברכה

                                                                                                             אפי משה

                                                                                                   המשנה לראש העירייה

תגובות

תגובות