מתכננים לרכוש נכס או דירה? שימו לב, החל מיום 01/01/2019 תחויבו לדווח לרשויות המס מהם מקורות המימון לנכס וזאת כתנאי לרישום הנכס על שמכם בטאבו. החל מיום 01/01/2019 ייכנסו לתוקפן הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, השאלה הנשאלת: האם ההוראות יביאו למלחמה אמיתית בהון השחור או שמא להכבדה ופגיעה דווקא בצרכנים שומרי החוק ובעיקר בציבור רוכשי הנכסים והדירות?

לאחרונה עבר בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן וזאת מתוך ניסיון להיאבק בהון השחור ובהלבנת הון. הוראות החוק מטילות מגבלות שונות  באשר לתשלום במזומן / בשיקים: כך למשל, באשר לעסקאות שמבצע אדם פרטי שאינו מוגדר כ"עוסק" תשלום במזומן יתאפשר עד לסכום עסקה כולל בסך 50,00 ₪ , עסקאות שמבצע "עוסק" תשלום במזומן יתאפשר עד לסכום עסקה כולל בסך של 11,000 ₪ , קיימות גם מגבלות באשר לגובה שכ"ט המשולם לעו"ד ורו"ח במזומן, הגבלות בנוגע לשיקים  סחירים המהווים תחליף למזומן ובנוסף, הוראות החוק מטילות חובת תיעוד על כל תקבול ותקבול וחובת דיווח באשר למקורות המימון לרכישת זכות במקרקעין.

הוראות החוק מרחיקות לכת בכל הנוגע לענישה בגין הפרתן : הפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית אשר בגינה יוטלו קנסות מנהליים /עיצומים כספיים ואף עונש מאסר.

במסגרת מאמרנו זה נתמקד במגבלות החלות בהקשר של רכישת זכות במקרקעין
ס' 73 לחוק מיסוי מקרקעין מחייב בהגשת הצהרה בדבר כל רכישת זכות במקרקעין. הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן קובעות כי במסגרת ההצהרה בדבר הרכישה יפרט הרוכש ויכלול בהצהרתו למיסוי מקרקעין  אחד מאלה:

א. פירוט של מקורות המימון / אמצעי התשלום לרכישת הזכות במקרקעין  בצירוף אסמכתאות.

ב. ככל שבמועד ההצהרה מקורות המימון עדין לא ידועים לרוכש , עליו להצהיר על כך בעת מתן ההצהרה.

ללא פירוט כאמור לעיל , לא יונפק אישור מיסים בגין העסקה !

כמו-כן, בבחירת  האופציה השנייה ,  ימלא הרוכש בהצהרתו את תאריך המסירה הצפוי ויהיה חייב להשלים את המידע קרי,  את פרטי אמצעי התשלום וזאת בתוך שישה חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין.

ככל שלא יעשה כן, הסנקציה תהיה אי רישום הנכס על שמו בלשכת רישום המקרקעין- בטאבו.

הח"מ סבורה כי הוראות החוק יכבידו דווקא על האזרח שומר החוק ובפרט על ציבור רוכשי הנכסים ויחטיאו את המטרה האמיתית שלשמה חוקקו .

שהרי בפועל מבוצעות מעט מאוד עסקאות נדל"ן שעיקר התשלום בגינן מבוצע במזומן , מה גם שקיימים מסננים המגבילים את היכולות לעשות שימוש רחב היקף במזומן בעסקאות מסוג זה  , כך למשל הבנקים מחייבים הרוכשים לפרט ולהצהיר אודות מקורות המימון לעסקה כתנאי לקבלת משכנתא.

יתרה מכך, בחודש יוני 2018 נכנס לתוקף תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין אשר כל מטרתו הייתה לזרז ולקדם את רישום הנכסים בטאבו מהר ככל האפשר על שם הרוכשים. כעת , הוראות החוק להגבלת השימוש במזומן בעצם מבטלות ומייתרות את הרפורמה שבוצעה במסגרת תיקון 89.

הח"מ סבורה כי הבעייתיות בהוראות החוק הקיימות רק תלך ותגבר ככל שיתגלו עוד מקרים ועוד רוכשים שומרי חוק אשר עסקאותיהם יעוכבו כתוצאה מהוראות החוק כאמור.

לדעת הח"מ היה נכון יותר להגביר פיקוח ולהטיל סנקציות בקרב אוכלוסיות שלגביהן רשות המיסים חוששת משימוש במזומן באופן רחב היקף.

הכותבת  עו"ד דנית ציון הינה בעלת משרד עורכי דין ציון דואן , העוסק במיסוי מקרקעין, מיסים ונדל"ן.

הכותבת: 
עו״ד דנית ציון משרד עורכי דין ציון דואן
נדל״ן, מיסוי והתחדשות עירונית
סחרוב 18 ראשון לציון 03-9515020

* האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ בעו"ד, יישא באחריות הבלעדית והעצמאית בגין ההסתמכות כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עוה"ד דנית דואן ציון.

 

תגובות

תגובות

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here