ממטעמי השולחן המקראי ועד "ישראל בפיתה" – מרצות ד"ר אביבית שוויקי-מתניה והעיתונאית חגית אברון .

תגובות

תגובות