העירייה הורתה על סגירת החי כיף עד לסיום תחקיר מותה של...

עיריית ראשון לציון החליטה לסגור את החי כיף למבקרים עד אשר יתבררו העובדות לגבי נסיבות פטירתה של הזברה תמי. לאחרונה אירע מקרה מצער וכואב...