עיריית ראשון לציון החלה היום (ראשון 22/3/2020) בסגירת כלל מתקני הספורט, הגנים והפארקים ברחבי העיר.
כל זאת, בעקבות ההנחיות להגבלת תנועה של משרד הבריאות.
על פי ההחלטה כל הגנים, מתקני הספורט ובכלל זה מגרשי הספורט, מתקני הכושר מתקני המשחקים, הפארקים, הגינות והגנים בעיר יסגרו כל עוד מצב החירום יימשך.
כמו כן, פקחי החברה לביטחון בעיר יפעלו למניעת כניסה או שימוש במתקנים.

תגובות

תגובות