חבר מועצת העיר יוסי חממי, המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הגזברות והכספים פועל בימים אלה בצורה מצומצמת עקב משבר הקורונה אך מצד שני פועל בעיקר לטובת המשפחות והבודדות והבודדים הנזקקים, כדי שניתן יהיה לתת להם מענה גם לחג וגם לימים הטרופים הללו. כתבת המשך לסדרת הכתבות של עדי זהר, "חברי מועצת העיר תחת משבר הקורונה".

מה שונה הפעילות שלך כיום מימים רגילים?
ימי הקורונה ימים קשים, כחבר מועצת העיר וכמחזיק תיק הכספים ההתנהלות הינה מוגבלת ביותר והטיפול הינו במקרים דחופים. מערכת הגזברות פועלת בצורה מצומצמת והוגבלה למתן שרותי תשלומים ומתן אישורים על ידי תורנים הנותנים מענה לפעילות המצומצמת . הפניות אלי בדרך מגיעות לגבי אישורים הניתנים בדרך כלל על ידי העירייה כמו אישורים על היעדר חובות שכן במצב הכלכלי הקיים חלק מהציבור זקוק להלוואות לצורך פעילות עסקית המשכיות החיים הכלכליים וכדומה.

וכמובן תתפלאו חלק מהפניות נעשות לגבי הסדרי תשלום דווקא של חייבים שטופלו לפני המשבר. כמובן שנתבקשנו גם להסדיר את ההחזרים למיעוטי יכולת שקיבלו הנחה במסגרת וועדת הנחות שזה מתבקש לזרז בשל המצב הקשה.

כראש תנועת הליכוד בעיר יש לך אחריות נוספת?
כראש הליכוד בראשון בראשון לציון אני בקשר עם כל משפחת הליכוד ואני מקבל אין ספור פניות להסברים על המצב בימים הללו ועל הרצון של פעילים לסייע בכל אשר אבקש, זה קשר רציף ומאוד מיוחד, ולכן ביקשתי כרגע לפעול בעיקר לטובת המשפחות והבודדות והבודדים הנזקקים, כדי שניתן להם מענה גם לחג וגם לימים הטרופים הללו.
אני שמח להיות חלק מהמשפחה החמה הזו משפחת הליכוד הפעילים היקרים שכל הזמן נמצאים בקשר רציף ופורה.
גם פעילות מול משרדי הממשלה הנני ממשיך להיות בקשר למתן מענה לעתיד הימים האלה וכמובן טיפול בבקשות העירייה מהמשרדים הממשלתיים בהנחייתו של ראש העיר רז קינסטליך ידידי.

אין ספק שהנני שמח תמיד להיות בצד של העיר ראשון לציון בכל בקשה ובקשה כבימים עברו. פעילי הליכוד קשורים לעמותות שונות ברחבי העיר ומאז ומתמיד סייעתי בעדם ובכל פעילותם לרבות גיוס תורמים למתן מענה לכל הנזקקים כפי שתמיד נעשה בחגי ישראל.

מהו סדר היום שלך בתור חבר מועצה בימים אלו?
זה סדר יום שבדרך כלל נעשה בחגי ישראל ולי באופן אישי זו פעילות שממילא הייתה מתקיימת.
הימים הקשים הללו הללו החזירו אותי בכובעי הקודם כמ׳מ נשיא לשכת ארגוני העצמאים ובעלי העסקים בישראל, והרואה חשבון פונים אלי רבים ומבקשים את תמיכתי בבעיותיהם לרבות שאלות רבות וגם מעט אור של תקווה.

חג שמח לכל תושבי העיר

תגובות

תגובות