מקסים בביצקי סגן ראש העיר ומחזיק תיק הביטחון יחד עם אפי משה המשנה לראש העיר ומחזיק תיק רישוי וקידום עסקים הגישו להנהלה במשותף הצעה לפיה העירייה תקפיא למשך חצי שנה את כל הליכי העיקול כנגד עסקים קטנים ובינוניים, בגין חובות שנצברו בתקופת הקורונה.

כמו כן מבקשים השניים להורות לתביעה העירונית להקפיא למשך חצי שנה גם את ההליכים כנגד עסקים הנמצאים בהליכי קבלת רישיון עסק וטרם סיימו עקב מצב החירום.

אנו מחפשים כל פתרון שבאמצעותו נוכל לסייע לעסקים, אומרים מקסים בביצקי ואפי משה, לדבריהם, הנהלת העירייה עושה רבות למען העסקים ומקדמת ביתר שאת מיזמים וצעדים על מנת לסייע להם. משב רוח מרענן זה, אומרים הם, חייב לבוא לידי ביטוי גם בהקפאת האכיפה נגדם לשם התאוששות מהמשבר הקשה שעברו. ההצעה תעלה היום לדיון בהנהלה.

תגובות

תגובות