כולנו שמענו לפחות פעם אחת את צמדי המילים "מס שבח" אך על מה מדובר ואיך זה מתקשר לדירות ירושה? תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין ; כל מה שאתם חייבים לדעת על מיסוי דירות ירושה בכתבה מטה.

דין דירה שהתקבלה בירושה

החוק שמסדיר את כל נושא המיסוי בעת מכירה של זכות במקרקעין הינו חוק מיסוי מקרקעין אשר טומן בחובו הנחיות ברורות לגבי מיסוי דירות בעת מכירתן, באופן שבו כל מי שמוכר דירה יצטרך לשלם מס שבח. מס זה חל על הרווחים שנוצרו בעקבות מכירת הדירה. הרווחים נובעים מההפרשים שנוצרו בין מחיר מכירת הדירה לבין מחירה בעת רכישתה. בשל עליית מחירי הדירות בשנים האחרונות, מרבית הדירות נמכרות כיום במחיר גבוה יותר ממחיר עלותן.

ואולם, קיימים מספר מקרים ספציפיים אשר מזכים את המוכר בפטור ממס או לפחות מקנים לו הקלות. מתוך השקפה אנושית וסוציאלית לפיה לכל אזרח במדינה זכות בסיסית לדיור.

אחד הפטורים הבולטים הינו פטור לדירה שהתקבלה בירושה. מכירת דירה שנתקבלה בירושה פטורה לחלוטין ממס שבח – בהתקיים 3 תנאים מצטברים:

1. אילו המוריש היה עדין בחיים ומוכר את דירתו , הוא היה זכאי לפטור בגינה.
2. בבעלות המוריש לא הייתה יותר מדירה אחת.
3. היורש הוא בן זוג או צאצא של המוריש או בן זוג של הצאצא.

הצורך להגדיל את היצע הדירות למגורים

לאור העלייה המתמדת במחירי הדירות בארץ ומתוך רצון למתן את מחירי הדיור ולהגביר את התחרות בשוק ע"י הגדלת את כמות הדירות המיועדות למכירה. הוצע תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין . במסגרתו הוצע, בין היתר, תיקון לעניין הפטור המוחלט ממס שבח שהיה קיים בדירות ירושה, כאמור לעיל. ע"פ דברי ההסבר להצעת החוק , פטור ממס שבח בגין דירות ירושה, יהיה תקף למשך שנתיים מהרגע שהמוריש הלך לעולמו או למשך שנתיים מכניסתו לתוקף של החוק. בצורה זו, סבר המחוקק שניתן יהיה לעודד את היורשים, או יותר נכון להאיץ בהם למכור את דירת הירושה אשר מהווה דירה נוספת הנמצאת בבעלותם, וזאת על מנת להגדיל כאמור את היצע הדירות למכירה ברחבי כל הארץ.

הצעת החוק מנתה גם מקרים ידחה מניין השנתיים

באילו מקרים הפטור ממס לא יוקצב לשנתיים ?

1. במקרה בו היורש הינו בן או בת הזוג של המוריש, התקופה תמנה מיום מותו של היורש. אולם, אם בצוואה רשומה זכות מגורים לבן הזוג של המנוח שאין לו זכות ירושה בדירה, התקופה תחל מאותו המועד שבו הסתיימה לה התקופה בה ניתנה לבן הזוג של המנוח זכות למגורים.

2. במקרה בו היורש הינו חסוי – התקופה תמנה מאותו המועד שבו היורש הפסיק להיות חסוי.

3. ככל שלילדי המוריש טרם מלאו 21, התקופה תמנה מהמועד בו היורש הגיע לגיל זה. משמע, מרוץ הזמן של ה- שנתיים, יחל מהרגע שהיורש הגיע לגיל 21.

בסופו של דבר , לאחר המון דיונים וביקורת ציבורית , תיקון 85 בנוסחו כפי שהתקבל ביום 06/04/2016 דווקא הקל בכל הקשור למיסוי דירות ירושה בהשוואה לדברי הצעת החוק וקבע כי במידה וחלקו של היורש בדירת הירושה אינו עולה על 1/2 , זכויותיו בדירת הירושה כאמור לא יפגעו במעמד דירתו העיקרית כדירה יחידה לעניין מס שבח ורכישה. יצוין כי, הפטור המנוי בס' 49 ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין  – הפטור המיוחד לדירות ירושה אינו נפגע או נגרע עקב תיקון החוק.

רוצים לדעת מה קורה במקרה בו אדם מחזיק בדירה יחידה כל חייו וקיבל דירה בירושה, מהו סדר מכירת הדירות הנדרש ע"מ שיהיה פטור ממס ומהם לוחות הזמנים הנדרשים למכירה פטורה ממס?

אם קיבלתם דירה בירושה וברצונכם לכלכל את צעדיכם בחוכמה, פנו אלינו עוד היום וקבלו ייעוץ ממוקד ומקצועי אשר יחסוך לכם הרבה כסף!

הכותבת: 
עו״ד דנית ציון משרד עורכי דין ציון דואן
נדל״ן, מיסוי והתחדשות עירונית
סחרוב 18 ראשון לציון 03-9515020

 

* האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ בעו"ד, יישא באחריות הבלעדית והעצמאית בגין ההסתמכות כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עוה"ד דנית דואן ציון.

תגובות

תגובות

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here