בהתאם להחלטת ראש הממשלה מהיום (ה') והסכמת משרדי החינוך הבריאות, האוצר והשלטון המקומי, תשוב מערכת החינוך  ללימודים החל מיום ראשון הקרוב ה- 17.5.2020, כאשר החזרה תעשה בדגש על פן הדרגתי, מתון ובהתאם להיערכות של כל רשות. בהתאם להנחיות החדשות מפרסם המשרד את אורחות החיים המעודכנים. הם יעברו התאמות אות חידודים על פי הנדרש.

להלן המתווה- עקרונות לחזרה לשגרה מלאה

1. מערכת החינוך תיפתח באופן מלא מלבד אותם "אזורים מוגבלים" שמהווים מוקד לתחלואה, כפי שהוגדרו ופורסמו על ידי משרד הבריאות.
2. תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות אשר תכלול, בין היתר, שטיפת ידיים הפרדה מיטבית בשירותים כמפורט במסמך זה.
3. כל תלמיד יציג הצהרת בריאות בהגיעו לבית הספר.
4. יש להקפיד על עטיית מסכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות, כיתות ד' ומעלה יחבשו מסכות גם בשיעור עצמו.
5. בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק של 2 מ' בין תלמידים.
6. ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת.
7. בתי הספר יפעלו להעביר את מירב הפעילות למקומות שמאפשרים מרחק של 2 מ' בין תלמיד לתלמיד.
8. במידה ותתגלה תחלואה במוסד חינוכי המוסד ייסגר לפעילות בהתאם להנחיות המשרד ומשרד הבריאות.
9. הרשות/הבעלות יכינו את המוסדות לפתיחה מלאה בהתאם להנחיות ההיגיינה והניקיון הנדרשים במסמך זה.

תחזוקת הניקיון של המוסד החינוכי 
1. הרשות המקומית/הבעלות תדאג להכין את המבנה ותשתיות המוסד החינוכי  לחזרת התלמידים ללימודים . פעילות זו תכלול את ניקוי הכיתות, השירותים, המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן או אביזר שהתלמידים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות הלימודית.
2. מבנה המוסד, הציוד, המתקנים והחצר יהיו נקיים בכל עת.
3. במרחבי המוסד החינוכי יונחו פחי אשפה במידה מספקת.
4. בחדרי השירותים יוצבו מתקני סבונים/בקבוקי סבון נוזלי ונייר ניגוב .
5. במרחבי המוסד החינוכי יוצבו, במקומות בולטים, שלטי הסבר הכוללים, בין השאר, תרשימים המנחים את כיצד לשטוף ידיים חבישת מסכות ועוד.
6. יש לבצע ניקיון יסודי וחיטוי בכל שטח מוסד החינוך  בסוף כל יום פעילות.
7. יש לבצע ניקיון מספר פעמים במהלך היום  בחדרי שירותים, חדר מטבח,  משחקים ומתקני חצר ולאחר כל שימוש במקלדות ומסכי מגע .

8. יש לבצע חיטוי לכל המפורטים להלן בתדירות שלצידם:
א. כל שטח מוסד החינוך בסוף כל יום.
ב. משטחים הנמצאים במקומות סגורים (כיתות , אולמות וכיוב') בהם נוגעים בתדירות גבוהה כגון: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות, משטחי עבודה, משחקים ומתקני חצר (מגלשות, נדנדות, מעקות) בתדירות גבוהה במהלך יום הפעילות .

9. החיטוי יתבצע לפי המפורט להלן:
א. חיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות או באמצעות תמיסת כלור (למשל 0.1% sodium hypochlorite). ניתן להכין  תמיסה המורכבת מ40 מ"ל אקונומיקה ו-1 ליטר מים.
ב. לפני ביצוע החיטוי יש לנקות את המשטח המיועד לחיטוי. הניקוי יתבצע באמצעות מים וסבון על ידי ניגוב ושפשוף האזור שיש לנקות.
ג. החיטוי יתבצע על  ידי ניגוב המשטחים בחומר החיטוי וייבוש טבעי. אין לבצע חיטוי בדרך של ערפול בחלל או שימוש במערפל ("פוגר"). יש להציב אמצעים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.

צילום יוסי אלתרמן

עדכון ושיתוף ההורים 
1. מנהל המוסד החינוכי ישלח לתלמידים ולהוריהם אגרת הנחיות קורונה, אשר תרכז רשימת הנחיות והסברים, מפורטים וברורים. מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנט
ZOOM)).2. שיתוף ההורים בהיערכות ובהסברה לילדים.דגשים לגן ילדים: מוצע לגננות לקיים להורים, כולם יחד או בקבוצות, תדריך ויזואלי, למשל ZOOM באמצעות האינטרנט, לפרט ולהסביר על אופן ההתנהלות החדשה מומלץ שהתלמידים יקפידו על כללי שמירת מרחק פיסי ועל כללי היגיינה ועל התנהגות מונעת בטוחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בזמנם הפנוי ובפעילויות אחר הצהריים.
3. הצהרת בריאות – תלמידים לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי  ללא הצהרת הבריאות, בחתימת ההורים, לגבי כל אחד מהם (ראה נספח הצהרת בריאות).
4. דיווחי ההורים – ההורים מתבקשים לדווח, בהקדם האפשרי, אם מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה אחרת, קיימת מניעה להגעה של ילדיהם לבית הספר.

כללי היגיינה אישית
1. יש לוודא כי התלמידים ישטפו ידיים מיד בהיכנסם למוסד החינוכי ולהנחותם לגשת ישירות לכיתה שנקבעה להם מראש בכדי למנוע התגודדות התלמידים במסדרונות וכד'.
2. על התלמידים והצוות להקפיד על שטיפת ידיים, לעיתים תכופות במהלך יום הלימודים, תוך הקפדה יתרה לאחר שימוש  בשירותים, ולפני החזרה למרחב הציבורי.
3. על התלמידים לאכול רק בכיתת הלימוד הקבועה, כל אחד ליד שולחנו, תוך הנחת מפית על השולחן. ככל שאין מדובר במפית חד פעמית הנזרקת בתום הארוחה, אלא במפית רב פעמית יש להקפיד ולכבס את המפית מידי יום/להביא מפית נקיה מידי יום.
4. בזמן הארוחה והפסקת האוכל יש להקפיד על מרחק של 2 מ' בין תלמיד לתלמיד.
5. בסיום הארוחה, על כל תלמיד לנקות את שולחנו
6. יש לזרוק את שאריות המזון בפחי האשפה. אין להסתובב עם אוכל מחוץ לכיתת הלימוד.
7. בתום הארוחה יש לרחוץ ידיים במים וסבון.
8. אין להעביר ציוד אישי או אחר מתלמיד אחד לשני.
9. בגני ילדים: על הגננת להגדיר מראש ערכות משחקים אשר מותאמות בנפרד לכל קבוצה. השימוש במשחקים יהיה לקבוצה המוגדרת בלבד.
10. על התלמידים לדאוג לניקיון כללי באזור הישיבה והשולחן האישי.
11. בחזרה מהפסקה, על התלמידים להקפיד על שטיפת ידיים, טרם הכניסה לכיתה.

עטיית מסיכת פה ואף 
1. מרחב ציבורי – ככלל, שימוש במסכות הינו חובה מגיל 7 ומעלה.
2. תלמידים, עובדי הוראה ואנשי מנהלה נדרשים להגיע למוס"ח עם מסיכת פה ואף.

3. במתחם בית הספר:
א. בכיתה בזמן השיעור – עד כיתה ג' אין צורך בעטייה, מכיתה ד' ומעלה חובת חבישת מסכה  גם בזמן השיעור.
ב. מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה – יש צורך במסכה החל מכיתה ב' ומעלה.

4. בגן הילדים:
א. בשעת פעילות עם הילדים בתוך מבנה הגן – אין צורך במסכה לצוות הגן.
ב. בשעת פעילות בחצר  – יש צורך במסכה לצוות הגן.

5. הוראות עטיית מסיכה לא חלות על:
א. ילדים מתחת לגיל 7.
ב. אנשים בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה.
ג. השוהים בכלי רכב, במבנה או בחדר ללא אדם נוסף.
ד. שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על מרחק 2 מטר בין אחד לשני.

כללי אזור מוגבל
1. "אזורים מוגבלים" –במקומות אשר יוגדרו ע"י משרד הבריאות כ"אזור מוגבל" לא יתקיימו  לימודים וכן חל איסור להיכנס או לצאת מהאזור המוגבל גם לתלמידים, הורים ומורים.
2. יש לעקוב מעת לעת מה הם האזורים המוגבלים באתר משרד הבריאות הנחיות שגרה
3. לשאלות והבהרות, יש לפנות לקצין בטיחות המוסד החינוכי הרשותי.
4. ככלל באזורים מוגבלים לא יתקיימו לימודים במתכונת מלאה, במידה ותתאפשר הפעלה של מסגרות, יועברו הנחיות מתאימות לרשויות המקומיות ולמוסדות.
5. מוסד אשר תתגלה בו תחלואה, ייסגר במיידי, יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות.

כללי כניסה למוסד החינוכי
1. בכל בי"ס יפעלו כל שערי הכניסה. השערים יהיו מפוקחים באופן רציף בהתאם להנחיות האבטחה תוך הנחיית התלמידים להזדהות בכניסתם.
2. בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב איש צוות, מורה תורן – במסגרת תורנות יומית שתיקבע ע"י המנהל.

להלן  עיקרי תפקידו: 
א. לקיים בקרה באופן בו לא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה ויישמר מרחק של 2 מטר בין תלמיד ותלמיד ועובדי הוראה בכל עת.
ב. להנחות את התלמידים לכיתות שנקבעו להם במסגרת מתווה הפעילות החינוכית.

3. דגשים להצהרת בריאות
א. תלמידים, מנהלים, מורים ואנשי צוות לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי ללא הצהרת בריאות חתומה.
ב. ראה נספח "הצהרת בריאות לתלמיד ולעובד במוסד החינוכי".

כללי התנהגות בשגרת לימודים
1. כל כיתת תלמידים תלמד בכיתה הקבועה שלה. לכל תלמיד יוקצה שולחן וכיסא קבוע ללא תחלופה למעט החלפה בהקבצות ובמגמות.
2. אין לצאת למסדרונות, אלא לשם הפסקה, עפ"י  תכנית הלימודים שנקבעה, כך שכל כיתה תצא להפסקה בזמן שונה בהתאם לתכנית שתוגדר על ידי מנהל המוסד.
3. יש לוודא, כי תכנון מספר התלמידים בכיתה מאפשר לקיים את כללי שמירת המרחק הפיסי במידת האפשר.
4. סידור השולחנות בכיתות יבוצע באופן המקנה את המרחק הפיסי, ככל שניתן בין התלמידים, כאשר ליד כל שולחן ישבו עד 2 תלמידים בלבד תוך שמירה על מרחק מקסימלי ביניהם.
5. בזמני ההפסקות התלמידים יעזבו את הכיתות ויצאו להתאוורר בחצרות באופן מדורג לפי לוחות זמנים שיקבעו על ידי מנהל בית הספר. חשוב לוודא, כי לא תהיה התגודדות של תלמידים יחד. הערה: הישארות תלמידים בכיתה, אם נדרש, תותנה בהישארותו של מורה תורן בכיתה.
6. בזמן ההפסקה אין לאפשר משחקי כדור במגרשים.
7. הפעילות בתקופה זו תתקיים בכיתות קבועות כדי ליישם את כללי שמירת הכיתות הקבועות המתחייב לרבות היציאה להפסקות.
8. הכיתות לא תבואנה במגע ביניהן, והן תישהנה לאורך יום הפעילות במתחמים נפרדים;  כל כיתה תצא להפסקה בזמנים שונים.
9. באחריות צוות המוסד להקפיד על שטיפת ידיים של כלל השוהים בבית הספר , לפני ואחרי פעילות בחצר, או בעבודה עם מחשב, ולפני ואחרי כל ארוחה.
10. הילדים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בשולחנות כאשר המרחק בין תלמיד לתלמיד יהיה 2 מ'.
11. בסיום יום הלימודים, על התלמידים לעזוב את שטח בית הספר חזרה הביתה, אלא אם יש סיבה המצדיקה את ההישארות ובלבד שכללי שמירת מרחק פיסי יישמרו.

כללי היגיינה כיתתית
1. מינוי תורני ניקיון כיתה מטעמי חינוך ותרבות לניקיון והיגיינה (מומלץ שכל התלמידים בכיתה ייקחו חלק בתורנות).
2. לדאוג לניקיון משטחי השולחנות והכיסאות, לניקיון מעקות וידיות של הדלת והחלונות.
3. על התלמידים להימנע  ממגע פיזי  בינם לבין עצמם ולבין אנשי הצוות.
4. חל איסור להעביר ציוד לימודי, כלי כתיבה, מזון או שתיה מתלמיד אחד לחברו.
5. יש לאוורר ככל האפשר את הכיתה ולהשאיר את החלונות פתוחים.

נהלים כלליים
1. בפתיחת השיעור הראשון, בכל יום לימודים, על צוות החינוכי להסביר, בנוגע לאופן ההתנהלות בתקופת הקורונה.  לאחר שבוע ימים, ובהמשך הזמן, יחליט המנהל אם לתת תדריך זה בתחילת השבוע בלבד.
2. הצוות החינוכי ידאג להסביר את ההתנהלות בכיתה לאור ריבוי התלמידים והצפיפות לרבות ישיבה במקומות קבועים, עטיית מסכה (ד' ומעלה), דגשים והנחיות ליציאות להפסקות, מניעת התגודדות ומגע פיסי.
3. בפתיחת כל יום, המורה יקריא שמות ויעדכן את מנהל/ת המוס"ח על היעדרויות והסיבות לכך ככל שהן ידועות.
4. מנהלי מוסדות חינוך יגדירו מערכת שעות שבועית לתלמידים ולמורים, ללימוד בכיתות קבועות.
5. בזמן ההפסקה לא ישהו בחדר המורים יותר מהמספר המאפשר מרחק פיסי, מורה לשולחן. שאר המורים ישהו במקום שיוגדר על ידי המנהל כמקום מנוחה והתארגנות.

6. ניתן לקיים ישיבות צוות מורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות:
א. בחדר שגודלו עד 20 מ״ר –  יוכלו לשהות 2 עובדי הוראה במרחק של 2 מטר ומסיכה.
ב. בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר  – יוכלו לשהות עד 8 עובדי הוראה במרחק של 2 מטר ומסיכה.

7. בפורומים גדולים יותר תהיינה באמצעות המדיה המקוונת.
8. ככלל, הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס למוסד החינוכי, אלא במקרה חירום ובאישור המנהל/ת.
9. במקרה שתלמיד חש ברע, על הצוות החינוכי להפריד אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו על מנת שיגיעו                מידית לאסוף אותו. באחריות ההורה, לעדכן את המחנכת או את מנהל/ת המוסד החינוכי במידה שמדובר                בתסמינים של נגיף הקורונה והמשך הטיפול בילד.
10. אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים את עבודתו, לדווח למנהל/ת ולעזוב את המוסד החינוכי.
11. לא יתקיימו במוסדות החינוכי התכנסויות וטקסים.

הנחיות בעת התגלות תחלואה של תלמיד או עובד הוראה במוסד:
1. בעת קבלת המידע על חולה מאומת בבית הספר, יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:
א. אימות המידע מול לשכות הבריאות המחוזיות
ב. סדר פעולות מחייב של מנהל המוסד החינוכי:

● קבלת הנחיות מהרופא המחוזי בנושא הפעולות הנדרשות להמשך טיפול.
● קבלת הנחיות מפורטות ומענה על החקירה האפידמיולוגית אשר תתנהל על ידי הרופא המחוזי.
● מיפוי כלל הילדים וצוות הגן אשר נמצאו בחשיפה ישירה עם החולה.
● עדכון הרפרנטית הבריאות המחוזית.
● דיווח ועדכון הורי ילדי בית הספר אשר נחשפו לחולה.
● עדכון תאריכי הבידוד הביתי של התלמיד בבית הספר ובמערכת  במערכת פורטל מוסדות חינוך.

תגובות

תגובות