לקראת פתיחתם של הגנים (גילאי 3-6) ביום ראשון הקרוב ה- 10.5.2020, הנחה משרד החינוך את מנהלי הגנים להגיע אל הגן כדי להכין אותו לקראת חזרתם של הילדים. בתוך כך, יפסיקו הגננות והגננים את הלמידה מרחוק. על רקע הפתיחה  מפרסם המשרד את מתווה החזרה ההדרגתית, להלן המתווה:

מודל ההפעלה של הגן שלושה ימי למידה בגן, שלושה ימי למידה מהבית
1. הפעילות בגני הילדים תתקיים בין השעות 7:55 – 14:00 .
2. התלמידים יחולקו ל- 2 קבוצות קבועות, כל קבוצה תהווה מחצית הגן.
3. בכל קבוצה יהיו עד 18 תלמידים.
4. הצוות החינוכי הקבוע בגן, יעבוד על פי מערכת השעות הרגילה שלו (מנהלת הגן, סייעת הגן, גננת משלימה וסייעת משלימה).
5. גננת וסייעת משלימה יעבדו  עד- 6 קבוצות תלמידים ועד  בכלל, על פי היקף משרתן.
6. כל קבוצה תחולק ל-2 קבוצות משנה קבועות, אשר יופרדו ויעבדו במרחבים נפרדים במרחבי הגן ובחצרות.
7. לצוות הגן יתאפשר מעבר בין קבוצות המשנה, תוך שמירה על כללי משרד הבריאות, בדגש על שטיפת ידיים לפני כל מעבר.
8. כל קבוצה תלמד 3 ימים רצופים בגן, ולאחריהם 3 ימים של למידה מהבית באמצעות "מערכת השידורים הלאומית".
9. ניתן לעשות רוטציה בימים משבוע לשבוע (על מנת לייצר הוגנות).
10. בחברה הערבית בה לומדים 5 ימים בשבוע, יופעל מודל החלפה של ימי הלמידה בין הקבוצות משבוע לשבוע. שבוע אחד יתקיימו 3 ימי למידה בגן, ויומיים של למידה מהבית. בשבוע השני יתקיימו יומיים למידה בגן ו- 3 ימים של למידה מהבית.
11. תותר כניסה לצוות מסייע, אשר נקבעה זכאותו של ילד לקבל על פי חוק.

 אופן הלימוד בגן
הלמידה בגן תתקיים ב- 2 קבוצות, אשר יחולקו על פי קריטריון הקבוע מראש
1. הקבוצות תהיינה קבועות, וכל קבוצה תגיע לגן בימים נפרדים ורצופים.
2. ניתן לקיים רוטציה בין הימים, באופן בו קבוצה תגיע בשבוע ראשון בימים א'-ג' ובשבוע שאחריו תגיע בימים ד'-ו' (ראה דוגמה מעלה).
3. כל קבוצה תחולק ל- 2 קבוצות משנה, אשר יופרדו ביניהן באמצעים העומדים לרשות הגננת ונמצאים בגן לדוגמה: כיסאות, שולחנות, פרגוד, פוליגל וכו'.
4. לצוות הגן יתאפשר מעבר בין קבוצות המשנה, זאת לאחר שישטפו ידיים ויקפידו על הנחיות משרד הבריאות.
5. על מנהלת הגן להכין תכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם כל הצוות החינוכי: סייעת הגן, הגננת המשלימה והסייעת המשלימה. התכנית תיתלה במקום בולט. תכנית העבודה תתייחס לשני ממדים: מרחבי הפעילות ואופי הפעילות שיתקיים במרחבים.
6. הפעילות בגן תתקיים בכל מרחבי הגן  בו זמנית: פנים הגן כולל חדר ספח/מקלט, חצרות, מרחבי משחק, ספרייה וכו'.
7. רצוי להפחית עומס של ציוד, צעצועים, אביזרים ומשחקים.
8. צוות הגן יעבוד ב – 2 קבוצות משנה קבועות, בכל מרחבי הגן ובחצרות.
9. המפגשים יעשו בשתי קבוצות כאשר הילדים יושבים רחוקים האחד מהשני ככל הניתן.
10. הפעילות תעשה בקבוצות קטנות על מנת לתת מענה דיפרנציאלי לילדים ולקדם ידע מיומנויות וערכים במגוון תחומי הדעת.
11. הצוות יתכנן מגוון פעילויות המתאימות לכל מרחבי הגן.
12. הפעילויות בקבוצות יהיו כבשגרה ויכללו: משחקים על כל גווניהם, פעילויות חקר והתנסות, יצירה, תנועה, עיסוק בספרים מפגשים בקבוצות כו'.
13. הצוות יערך לתת מענה מותאם לילדים העולים לכיתה א' הן בתחום הרגשי והן בתחום הלימודי.

 מתווה הפעלה – דגשים פדגוגיים כללים לעבודת המפקחת והגננת בשגרת הפעילות בימי קורונה
1. מנהל/ת המחוז והמפקחות על גני הילדים יובילו את יישום התכנית בכל גני הילדים באזור, בשיתוף ובתיאום מלא עם מנהל אגף החינוך/מנהל מחלקת גני ילדים/מנהל אגף פרט ברשות המקומית/הבעלות.
2. שיבוץ עו"ה יעשה ע"י המפקחת, שיבוץ עובדי הרשות ייעשה על ידי הרשות המקומית, שיבוץ עובדי בעלות יעשה ע"י הבעלות. השיבוץ יבוצע כאמור לאחר מיפוי כלל עובדי ההוראה והעובדים בגן הילדים.
3. שיבוץ עובדי ההוראה לעבודה במוסד החינוכי יהיה בהתאם להיקף משרתו של עובד ההוראה בשגרה.
4. ניתן לשבץ ממלאי מקום לגננות אשר יצאו לחופשת לידה עם החזרה להוראה בגני הילדים בהתאם להנחיות קליטת עובדי הוראה ולנהלים בנושא. הנחיות נוספות הנוגעות לכח אדם יימסרו בהמשך.
5. השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים עובדים במתכונת מלאה. מומלץ להיוועץ בצוות השפ"ח ויועצות גני הילדים, לליווי והכנת הצוות ברמה האישית – רגשית, בתהליך החזרה וההסתגלות המחודשת לשגרה אחרת.
6. סטודנטיות המתנסות בגנים מטעם המכללות להכשרת עובדי הוראה תמשכנה את ההתנסות בימים קבועים, ובכפוף לכל ההנחיות החלות על צוות הגן.

תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בגני הילדים בחינוך הרגיל
1. תלמידים הלומדים בגן רגיל וזכאים לסל אישי ילמדו על פי  תכנית הגן והקבוצה בה הם שובצו.
2. בהתאם לתכנית הלימודים האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי כבשגרה ככל הניתן.
3. הסייעת האישית תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו.
4. במידה ובגן משובצים מספר תלמידים, המקבלים  מענה טיפולי על ידי אותו עובד הוראה/סייעת, יש להתחשב ולשבצם ככל הניתן באותה קבוצה.

ארוחת הבוקר
1. התלמידים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית (לא תתקיים הזנה משותפת בארוחת הבוקר).
2. על כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה ומפית.
3. הילדים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בשולחנות נפרדים זה מזה, ותוך כדי הקפדה שיישמר המרחק של 2 מטר בין תלמיד לתלמיד ככל הניתן.
4. יש לנקות את השולחן לפני תחילת הארוחה ולאחריה.
5. יש להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון לפני הארוחה ולאחריה.
6. כדאי להמליץ להורים לגוון לילדים את הכריכים בממרחים בריאים כגון, גבינה, טונה, טחינה וכדומה.
7. יש לבקש מההורים לשלוח עם התלמיד בקבוק מים אישי ולכתוב עליו שם.

אורחות החיים והשגרה בגן 
1. הצוותים החינוכיים, התלמידים והוריהם, יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי אחר) או נחשפו לחולה מאומת.

2. תותר הכניסה לגן הילדים אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על הצהרות בריאות כנדרש.

3. טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות הגן ושל התלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מנהלת הגן או הגננת המשלימה. אין להכניס לגן ילד ללא אישור חתום.

4. צוות הגן ישתמש באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. צוות הגן מחוייב בעטיית מסיכה (שמביא מהבית). בשעת פעילות בחצר. בשעת פעילות עם הילדים בתוך מבנה הגן – אין צורך לעטות מסכה.

5. לילדי הגן  אין חובת עטיית מסיכה, זאת על פי הנחיות משרד הבריאות.

6. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי.

7. ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.

8. יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות.

9. יש לחלק את תאי השירותים בין שתי הקבוצות, כך שלכל קבוצה יהיה תא שירותים ייעודי לה.

10. במידה ואיש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף – יש לעטות כפפות, ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולבצע ניקוי  היגייני של הידיים.

11. ניתן לקיים שיעורי שיעורי ריתמוסיקה וחוגים בלמידה מרחוק.

קבלה ושחרור של תלמידים
באחריות ההורים להביא את ילדם לגן הילדים ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים.
1. הכניסה והיציאה של התלמידים מהגן ייעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט ילדי הגן) והקפדה על מניעת התקהלות.
2. מניעת התקהלות תהיה באחריות ההורים המביאים ומחזירים את ילדם מהגן.
3. ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי.
4. יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים.

הסעות ילדים
הסעות הילדים אל גני הילדים יתקיימו בהתאם לנהלים הקבועים במסמך: להוסיף שם וקישור

קשר ותיאום עם הורי התלמידים
1. מנהלת  הגן  תהיה ערה לצרכי קהילת הגן בתקשורת עקבית עם ההורים.
2. יש ליצור קשר עם התלמידים וההורים לקראת החזרה לשגרה.
3. יש לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים  ועם הוריהם, ולעדכנם לגבי  למידה מרחוק באמצעות האולפנים.

תגובות

תגובות

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here