החזר מס שבח בגין עודף מס ששולם בעת המכירה

ביצעתם עסקת קומבינציה, מכרתם מבנה, קרקע ואפילו דירה, מגיע לכם כסף מהמדינה- החזר מס שבח בגין עודף מס ששולם בעת המכירה.

סעיף 48 א (ה) לחוק מיסוי מקרקעין קובע זכאות לפריסת מס שבח, הסעיף בעצם מאפשר

למוכר לבקש מרשויות המס שיראו במס על השבח הריאלי שנקבע בגין המכירה כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים למשך תקופה של ארבע שנים או למשך תקופת הבעלות בנכס, הקצרה מבניהן.


תנאים ואופן פריסת מס שבח

פריסת מס שבח אפשרית במקרים בהם שיעור המס השולי על כלל הכנסות המוכר החייבות במס נמצא במדרגת מס נמוכה ממדרגת המס הגבוהה ביותר, ובכך מאפשר למוכר "לנצל" את שיעורי המס הנמוכים בהם נמצא ואת נקודות הזיכוי, כנגד הכנסותיו ממס שבח.

חלוקת מס השבח ושיעורי המס נפרסים באופן ליניארי על פני שנות אחזקת המוכר בנכס , כך שהרווח הריאלי אשר נוצר עד ליום 07/11/2001 חייב בשיעורי מס מקסימליים בשיעור 47% בעוד הרווחים שלאחר מועד זה ועד למכירה מתחייבים בשיעורי מס של 20-25%.

החיסכון במס משמעותי יותר ככל שמדובר במוכרים ששיעור המס השולי על הכנסותיהם נמוך בשנות הפריסה הרלוונטיות וכן לאנשים מעל גיל 60 ומאפשר להם ליהנות ממדרגות מס שולי נמוכות יותר המתחילות בשיעור של 10%.

לס' 48 א (ה) לחוק מתווספים תנאים נוספים שעל המוכר לעמוד בהם על מנת לקבל את ההחזר או לחילופין את הזכאות להפחתה במס שבח.

בנוסף, תנאי להגשת הבקשה לפריסה הינו הגשת דוחות לפי ס' 131 לפקודה.

צוות משרדנו כולל רואי חשבון מהמשרדים המובילים בארץ ומטפל בבקשות לפריסות מס שבח אשר ההחזרים בגינן מגיעים לעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

לייעוץ ראשוני ולקבלת פרטים נוספים בדבר הזכאות לפריסת מס שבח; תנאים ואופן הגשת הבקשה לפריסה , אתם מוזמנים לפנות למשרדנו במייל office@dzd-law.com או בטלפון 03-9515020 .

הכותבת: 
עו״ד דנית ציון משרד עורכי דין ציון דואן
נדל״ן, מיסוי והתחדשות עירונית
סחרוב 18 ראשון לציון 03-9515020

 

# האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ בעו"ד, יישא באחריות הבלעדית והעצמאית בגין ההסתמכות כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עוה"ד דנית דואן ציון.

תגובות

תגובות

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here