מועצת עיריית ראשון לציון 2019 - צילום: אבי קקון

מועצת עיריית ראשון לציון אישרה הערב את התקציב לשנת 2020. התקציב לשנה הקרובה מגרד את שני מיליארד השקלים ועומד על 1,987 מיליוני ₪ לעומת 1,940 מיליוני ₪ בשנה האחרונה.  השנה, לראשונה, אושר התקציב הרגיל, יחד עם תקציב הפיתוח, מש שמהווה פריצת דרך ומאפשר יציאה לביצוע תוכניות עבודה והשקעות בשלל תחומים.

פעולות התייעלות בתקציב עיריית ראשון לציון

השנה נדרשה העירייה לאזן את התקציב והדבר נעשה באמצעות שלושה מקורות: ניהול אחראי ופעולות התייעלות בשנה האחרונה שהניבו חסכון של 35 מיליוני ₪, הכנסה חד פעמית מארנונה בגובה 23 מיליוני ש"ח במסגרת הסכם פשרה וקיצוץ בתקציב הגמיש בתקציבי עירייה מבלי לפגום ברמת שירותים ראויה. על אף הקיצוצים, תקציב החינוך עלה בכ-15 מיליוני ₪,  והוא מהווה 35% מתקציב העירייה.

ההוצאה העירונית לתלמיד נטו צמחה ל-4,620 ₪ לעומת 4,570 ₪ אשתקד. גם בתחום הניקיון ישנה בשורה: השנה הוקצתה תוספת תקציב לפעולות בניקיון בהיקף של 3.5 מיליון ₪.

ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר: "אנו מגישים את התקציב הטוב ביותר לרווחת התושבים. בכל בניית תקציב קיים פער בין ההכנסות הצפויות, שנאמדות באופן טבעי בשמרנות, לעומת ההוצאות הצפויות שגדלות, בעיקר נוכח גידולה המשמעותי של העיר בתושבים ובשטחים. תקציב העירייה מאוזן ומאפשר רמת שירותים גבוהה לתושבים."

שינויים נוספים שחלו בשנה האחרונה וצוינו בתקציב: העירייה הפחיתה השנה את השתתפותה בתקציב החברה לבטחון שעמד על 4.4 מיליון ₪. השנה, לראשונה, תוקצב סך של 7 מיליון ₪ למימון פעולות חינוך, רווחה ונוער ממפעל הפיס.

בנוסף, תקציב דמי הניהול לחברה העירונית גדל השנה, בין היתר בשל ההפחתה במחירי הקייטנות והעלאת שכר העובדות.

הוצאות השכר כולל תשלומי פנסיה מסתכמות בסך של כ-997 מיליוני ₪ המהוות כ- 50% מהתקציב, לעומת כ- 975 מיליוני ₪ בשנה שעברה. שינוי זה מבטא את  המשך יישום הסכמי השכר שנחתמו במשק ואת עדכון תמהיל עוז לתמורה בשכר מורים ל- 80%.

תגובות

תגובות

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here