בהתאם להחלטת משרד הבריאות ומשרד החינוך יושבתו הלימודים בכל מוסדות החינוך עד לאחר חופשת הפסח, למעט מוסדות החינוך המיוחד, גני הילדים ומסגרות נוער בסיכון שימשיכו לפעול כסדרן. כיתות החינוך המיוחד בתוך בתי הספר הרגילים לא תלמדנה, אלא אם תתקבל הנחייה אחרת.

בתי הספר יהיו פתוחים לרשות תושבי העיר ותתאפשר הגעה לצורך איסוף הציוד הלימודי הנדרש.

לאחר הערכת מצב שהתקיימה אמש עם גורמי המקצוע , הוחלט כי גם גני הילדים העירוניים לא ייפתחו היום (13.3), בשל חוסר הוודאות לגבי התפתחות הנגיף ומזג האוויר הסוער הצפוי היום.

עיריית ראשון לציון ומנהל החינוך ערוכים למתכונת של למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים, שיאפשרו לתלמידים להמשיך בשגרת הלימודים בזמן שהם שוהים בבתיהם.

תגובות

תגובות